Tổng hợp về các loại máy nén khí phổ biến!
  %%LNG_LoadingPleaseWait%%
Banner Máy nén khí Banner Máy nén khí Puma 2 Banner Máy nén khí Banner Máy nén khí swan Banner Máy nén khí Fusheng

Nhận tin tức


Tổng hợp về các loại máy nén khí phổ biến!

Ngày đăng 17th Jul 2018 @ 11:47 AM

Các loại máy nén khí

A.Phân loại theo nguyên lý làm việc:2 nhóm cơ bản

   -Máy nén khí cánh dẫn:quá trình nén xảy ra do tác động tương hỗ giữa hệ thống cánh dẫn với dòng khí vận chuyển qua máy(tạo áp suất động là chủ yếu). Máy cánh dẫn có:máy nén ly tâm và máy nén hướng trục.

tubo.jpg


Máy nén ly tâm 

maynenhuongtruc.jpg

Máy nén khí hướng trục

   -Máy nén khí thể tích: Làm việc theo nguyên lí chèn ép dòng khí trong một thể tích kín, sự tăng áp suất xảy ra di giảm thể tích không gian làm việc (tạo áp suất tĩnh là chủ yếu). Máy nén thể tích có:Máy nén pít tông và máy rô to

maynenkhipittong.jpg

Máy nén khí piston

B.Phân loại theo áp suất

   -Máy nén áp suất thấp P<10 at.

   -Máy nén áp suất trung bình P=10 ÷30 at.

   -Máy nén áp suất cao P = 30 ÷ 1000 at.

   -Máy nén áp suất siêu cao P > 1000 at.

C.Phân loại theo số vòng quay

   -Máy nén số vòng quay trung thấp n<200 vòng (v/phút).

   -Máy nén số vòng quay trung bình n= 200 ÷ 1000 (v/phút).

   -Máy nén số vòng quay cao n>1000(v/phút).

D.Phân loại theo chức năng làm việc

   -Máy nén không khí

   -Máy nén ooxxy.

   -Máy nén amoniac

   -Các loại khí khác...V..V

E.Phân loại theo công dụng

   -Máy nén tĩnh tại

   -Máy nén di động

F.Phân loại theo cấp 

   Dựa theo số tầng mà phân thành máy 1 tầng,nhiều tầng v.v...

   


   


 
 


Tin mới nhất